Skadeservice

  • Efter brand, vand og stormskade, indbrud og hærværk
  • Opsugning af slukningsvand
  • Oprydning og klargøring til affugtning
  • Hovedrengøring efter skybrud, herunder opsugning af vand.
  • Opsætning af affugtere