Industrirengøring

  • Almen rengøring af produktionsarealer
  • Rengøring af personalefaciliteter, kantine og kontorarealer
  • Vedligeholdelse af udenoms arealer, herunder græsslåning,  lugning af bede og klippe hække
  • Desuden vedligeholdelse af parkerings faciliteter herunder fejning og ukrudtsbekæmpelse.
  • Rengøring og desinficering efter skadedyr/rotter og mus